Layout, uppslag GT inför GöteborgsVarvet
Layout hur man springer GöteborgsVarvet. Program: Illustrator/InDesign

Uppslag banan 2015